Đào tạo Seo Seva giải thích Google Quick Answer Box

Trong khoảng thời gian nửa năm trở lại đây, Google đang ngày một gia tăng số lượng các “Quick-Answer Box” – Các trả lời tự động xuất hiện trên các truy vấn tìm kiếm thông tin của người dùng.

Theo thống kê của Đào tạo Seo Seva ,Từ khoảng 20% truy vấn được hiện Quick Answer Box trong tháng 12 năm 2014, Google đã tăng lên hơn 30% chỉ sau chưa đầy 2 năm. Điều đó có nghĩa 1/3 các truy vấn của người dùng sẽ bị ảnh hưởng bởi các hộp trả lời tự động này.

Chính vì vậy, các website và doanh nghiệp nếu mong muốn thương hiệu của mình được củng cố tốt nhất trong mắt người đọc thì việc tối ưu cho tính năng này của Google là điều không thể thiếu. Trước tiên, để tối ưu cho tính năng này, chúng ta hãy cùng điểm lại một chút thông tin về tính năng này của Google.

Đào tạo Seo Seva

Điểm lại một vài thông tin về Google Quick Answer Box

Google Quick Answer Box là gì?

Quick Answer Box – Hay còn được gọi bằng rất nhiều các tên khác nhau như: Google Answer, Google Search Box,… là một tính năng tự động lựa chọn các câu trả lời tốt nhất, phong phú nhất có trên các trang web để hiển thị ngắn gọn cho các truy vấn tìm kiếm thông tin của người dùng.